Angličtina: jak vypadají lekce?

V každé lekci Your English se v různém poměru mísí procvičování gramatiky, slovní zásoby, mluveného i psaného projevu a poslechových cvičení. Složení hodiny a styl výuky se však odvíjí zcela od Vašich cílů, představ a na základě Vaší počáteční jazykové úrovně.

Učebnice gramatiky nebo klasická doplňovací cvičení ale nechte školám. Důležité je, aby Vás angličtina bavila a studium Vám bylo v životě k něčemu užitečné. Proto jsou v nabídce různé typy lekcí:

angličtina

Zaměření na mluvený projev: Cílem těchto lekcí je komunikace v anglickém jazyce. K tomu jsou využity články, videa, písničky, audio knihy a nejrůznější témata. Díky tomu je procvičeno kromě mluveného slova také čtení, poslech i porozumění a slovní zásoba je neustále rozšiřována.


Zaměření na praktickou angličtinu: Praktické využití angličtiny je obecným cílem všech lekcí Your English. Tyto hodiny jsou ale pro ty, jejichž snem je hlavně se dorozumět v zahraničí či při jednání se zahraničními klienty atp. Slovní zásoba, porozumění a základní komunikační dovednosti jsou hlavní náplní těchto lekcí, gramatická pravidla jsou zde vedlejší.


Doučování pro ZŠ: Klasické doučování pro dohnání probírané látky ve škole nebo naopak když chcete být i trochu napřed. Obojí se však docílí mnohem lépe edukativní hrou, písničkami nebo videi a podporou individuálního rozvoje a myšlení dětí.


Maturitní angličtina pro SŠ: Maturitní témata, didaktické testy, dohnání gramatiky, ale hlavně nemít strach a umět si poradit. To je cílem těchto lekcí pro studenty.Vaše lekce na míru: Napište mi své představy.